‘t pASSt “Waar anders gewoon is.”
maart 18, 2017
Niels&Friends
maart 18, 2017

Deze keer is het solo. Mama, kijk, zonder handen.
Zonder andere muzikanten.
Op verzoek van velen: Raymond geheel alleen, aan zijn piano.
De liedschrijver.
De dromer.

www.raymondvanhetgroenewoud.be

Tijdstip: 15.00-15.30u
Locatie: Portaal HETGEVOLG